Giáo dục Văn bản ngành GD

Quyết định 239/QĐ-TTg (09/02/2010) - Phê duyệt đề án Giáo dục phổ cập mầm non cho trẻ em 5 tuổi

Ký hiệu: 239/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 09/02/2010
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân ký
Trích yếu: Phê duyệt đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010 - 2015
Xem file đính kèm: 239/QD-TTg.pdf