Chăm sóc Thời gian biểu

Một ngày cháu ở trường ...

 
Nội dung hoạt động trong ngày của các cháu được xây dựng trên cơ sở Chương trình giáo dục mầm non (Thông tư 17/2009/TT-BGDĐT) và công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học (công văn 4318/BGDĐT-GDMN) do Bộ Giáo Dục & Đào Tạo ban hành, đồng thời cũng căn cứ vào cơ sở vật chất và năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường.

Để quý vị phụ huynh tiện theo dõi, chúng tôi xin giới thiệu lịch hoạt động trong một ngày tại trường của các cháu bao gồm các hoạt động: ăn, ngủ, vui chơi vận động, học tập, chăm sóc vệ sinh, ...


1. Đối với nhóm trẻ:

  - Từ 6g30 đến 8g10: Đón trẻ vào lớp, cho các cháu ăn sáng, uống sữa
     
H1: Đón trẻ từ bố, mẹ - H2: Cho trẻ ăn sáng
  - Từ 8g10 đến 9g45: Các hoạt động học và vui chơi (hoạt động góc, hoạt động ngoài trời)
    ♦ 9g00 Ăn phụ nhẹ
     
Chơi xe lắc - Uống sữa
  - 9g45 đến 11g15 Vệ sinh cá nhân, ăn trưa
     
H1,2: Vệ sinh

 
H3,4: Trẻ ăn trưa
  - 11g15 đến 14g00 Vệ sinh, ngủ trưa
     
H1,2: Ngủ trưa
  - 14g00 đến 14g30 Ăn xế
     
  - 14g30 đến 15g00 Vệ sinh, tắm chiều
      
H1,2: Vệ sinh, tắm chiều
  - 15g00 đến 15g30 Hoạt động chiều
   
Xem Cổ tích
  - 15g30 đến 16g00 Uống sữa
   
Uống sữa
  - 16g00 đến 17g00 Trả trẻ
     
   Đối với trẻ ăn tối:  
       
  - 16g45 Ăn tối
       
  - 17g30 đến 19g00 Trả trẻ

2. Đối với nhóm mẫu giáo:

  - Từ 7g00 đến 8g30: Đón các cháu, ăn sáng, thể dục
   
 
H1,2: Háo hức đến trường, gặp bạn

 
H1: Ăn sáng - H2: Tập thể dục
  - Từ 8g30 đến 9g30: Hoạt động góc, hoạt động học tập
    ♦ 9g00 Ăn phụ nhẹ
     
H1,2: Hoạt động học (hát, kể chuyện, ...), hoạt động góc

 
H3,4: Bé tập tô màu - Xem phim hoạt hình
  - 9g30 đến 10g15 Hoạt động ngoài trời
       
    ♦ 9g00 đến 10g00
Học ngoại khóa
     
H1,2: Các cháu học Aerobic - Học tiếng Anh
  - 10g15 đến 11g30 Vệ sinh, ăn trưa, tráng miệng sau ăn
   
 
H1,2: Vệ sinh - Ăn trưa
  - 11g30 đến 14g00 Vệ sinh răng miệng, ngủ trưa
     
H1,2: Vệ sinh răng miệng - Ngủ trưa
  - 14g00 đến 14g30 Vệ sinh, ăn xế
       
  - 14g30 đến 15g40 Vệ sinh, hoạt động chiều (ôn tập)
       
  - 15g45 đến 16g00 Uống sữa
     
Uống sữa
  - 16g00 đến 17g00 Trả trẻ
     
   Đối với trẻ ăn tối:  
       
  - 16g45 Ăn tối
       
  - 17g30 đến 19g00 Trả trẻ